Menu

Na posiedzeniu Zarządu PZSW w dniu 26 listopada podjęta została uchwała o powołaniu Polskiego Komitetu Inline Alpine. Ta dynamiczna konkurencja rozwija się na świecie pod egidą FIRS, którego PZSW jest afiliowanym członkiem. Zadaniami i celami komitetu pod przewodnictwem Jacka Szostaka jest w najbliższej perspektywie promocja dyscypliny i organizacja współzawodnictwa. Prezentując oficjalne logo – życzymy zapału i powodzenia!