Menu

W związku z dynamicznym rozwojem Roller Derby w Polsce dyskusja na ten temat zajęła istotne miejsce podczas niedawnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Zarówno podczas poprzedzającego Zjazd otwartego zebrania Zarządu, jak i podczas samego Zjazdu uczestnicy zostali zapoznani z zasadami Roller Derby i stanem działalności poszczególnych drużyn/środowisk w Polsce. Sama dyscyplina wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i Zjazd jednogłośnie uznał, że należy jej poświęcić dużo uwagi i nawiązać bezpośredni kontakty z osobami na co dzień się nią zajmującymi.

 

            Ustalono, że zostanie powołana Komisja ds. Roller Derby i jej skład zostanie wyłoniony przez samo środowisko zajmujące się tą odmianą wrotkarstwa w Polsce. Tak jak pozostałe dyscypliny zrzeszone w PZSW chcielibyśmy, żeby Komisja posiadała dużą autonomię i to ona decydowała o kierunkach rozwoju Roller Derby w Polsce, Zarząd zaś stanowiłby tylko funkcję nadzorczą/odwoławczą.

 

            W związku z powyższym i planami środowiska Roller Derby w Polsce proponujemy następujący kalendarz dalszych działań:

1. EROC – 29.01-01.02.2015 (Europejskie Spotkanie Organizacyjne)

2. Luty/Marzec 2015 – BOOT Camp podczas którego zostanie wyłoniony wśród wszystkich drużyn skład komisji ds. Roller Derby.

 

Wierzymy, że nasza propozycja zostanie pozytywnie odebrana przez środowisko, w razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji – biuro@pzsw.org

Zdjęcie znalezione w internecie.