Menu

W dniu 23.03.2015 miało miejsce ogłoszenie wyroku w procesie wytoczonym z powództwa cywilnego Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich przeciwko byłemu Prezesowi. Sąd uznał większość zarzutów za zasadne i zobowiązał byłego Prezesa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Wyrok nie jest prawomocny.

Wierzymy, że po uprawomocnieniu się wyroku sprawa zostanie zakończona, a działalność PZSW będzie mogła się koncentrować tylko na dalszym rozwoju sportów wrotkarskich w Polsce.