Menu

W dniach 29.06 – 04.07 odbył się w Katowicach Kurs Instruktorski organizowany przez nasz Związek. Wzięło w nim udział ponad 30 osób, które przez 6 dni zostały poddane intensywnemu szkoleniu, zarowno teoretycznemu, jak i praktycznemu.

W odróżnieniu od poprzednich kursów, gdzie większość zazwyczj stanowili przedstawiciele jazdy szybkiej, tym razem mieliśmy dużą równowagę jeśli chodzi o dyscypliny, z których wywodzili się kursanci. I tak mieliśmy przedstawicieli: jazdy agresywnej, freestyle slalomu, hokeja na rolkach, jazdy szybkiej oraz po raz pierwszy również roller derby. Nie brakowało łyżwiarzy i nauczycieli WF-u. Poziom prezentowany przez kursantów był bardzo wysoki, ale wymagania przed nimi postawione również. Na koniec kursu odbył się egzamin, po którym 28 osób uzyskało tytuł instruktora wrotkarstwa – gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za te 6 dni, które poza zajęciami okazały się rownież ciekawym miejscem do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów w środowisku, co jest niezwykle cenne. Efekty kursu już widać, gdyż bezpośrednio po kursie, „świeżo upieczeni” instruktorzy rozpoczęli działania w swoich lokalnych społecznościach – życzymy powodzenia!

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, którymi byli: Tomek „Yogurt” Kwiecień, Tomek Szymczyk, Bartek Wróbel, Bartek Pisarek, Ewelina, Paulina i Justyna Czapla oraz Łukasz Kabelis – Szostakowski.

Instuktorzy – szerzcie zajawkę, pamiętajcie, że to My budujemy to środowisko! Powodzenia!