Menu

Informujemy, że decyzją Zarządu PZSW powołano Komisję Inline Alpine, mającą na celu koordynację działań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem dyscypliny Inline Alpine w Polsce. Komisja odpowiada za :
– współpracę z organami międzynarodowymi;
– funkcjonowanie Kadry Narodowej;
– opracowanie regulaminów i wytycznych sportowych;
– nadzór nad organizacją zawodów sportowych na szczeblu krajowym;
– współpracę z organizatorami zawodów na szczeblu międzynarodowym.


Koordynatorem Komisji Inline alpine został pełniący obowiązki kierownika Reprezentacji Narodowej p. Marcin Kapuściński.

Mamy nadzieję, że inicjatywa powołania Komisji Inline alpine przy PZSW korzystnie wpłynie na dotychczasowy, dynamiczny rozwój tej dyscypliny. Członkom Komisji oraz zawodnikom Inline alpine życzymy powodzenia i wielu sukcesów.

W skład komisji wchodzą :

Marcin Kapuściński (przewodniczący Komisji), zakres działalności:

– organizacja zawodów krajowych i międzynarodowych

– bieżąca koordynacja funkcjonowania Kadry Narodowej

– ustalanie wytycznych sportowych w tym zasad powoływania do Kadry Narodowej oraz prowadzenia kwalifikacji i zgłaszania do udziału w zawodach międzynarodowych

– współpraca z trenerami i zawodnikami, tworzenie wytycznych sportowych

– współpraca z Międzynarodową Federacją Sportów Wrotkarskich

– współpraca z trenerami i zawodnikami innych państw

– pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami

 

Marek Stachowski (członek Komisji), zakres działalności:

– wdrożenie i koordynację przepisów dyscypliny inline alpine (regulaminy, licencje, wytyczne)

– pomoc przy koordynacji wydarzeń sportowych oraz funkcjonowania reprezentacji