Menu

W sobotę 14.11.2015 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Podczas Zjazdu przedstawiciele poszczególnych dyscyplin przedstawiali sprawozdania z działalności, były również sprawozdania z działalności biura oraz Zarządu. Przyjęto sprawozdanie finasowe za rok 2014 ocenione przez biegłego rewidenta. Delegaci ustalili również, że Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w roku 2016 odbędzie się w kwietniu – będzie to ponadto doskonała okazja do spotkania środowiska i przyjecia wszelkich regulaminów na sezon 2016. Serdecznei dziękujemy wszystkim delegatom za przybycie – zwłaszcza tym, którzy pojawili się mimo znacznych odległości do pokonania.