Menu

Znamy już kalendarz Polish Rolling League na rok 2017!

Poniżej zasady oraz krótki opis serii Imprez PRL BACK TO THE ROOTS.

1.) Zawody PRL BACK TO THE ROOTS będą odbywały się tylko na streetowych miejscówkach w 5 Polskich miastach:
Daty i miejsca zawodów:
– 13.05.2017 Never Winter Jam (Wrocław)
– 03.06.2017 East Side Jam (Lublin)
– 24.06.2017 034 street Jam (Częstochowa)
– 08.07.2017 Rollfest street Contest (Gdańsk)
– 09.2017 KATO Final (Katowice)
2.) Na każdych zawodach PRL BACK TO THE ROOTS wpisowe będzie płatne 20 złotych, które zostanie przeznaczone na nagrodę główną.
3.) Wszyscy startujący w zawodach, którzy opłacili wpisowe dostaną opaski, upoważniające ich do brania udziału w zawodach i sędziowania.
4.) Sędziować zawody serii PRL BACK TO THE ROOTS będą mogli tylko zawodnicy startujący w zawodach posiadający opaskę. Po zakończeniu zawodów w biurze zawodów, każdy otrzyma formularz do głosowania. Każdy zawodnik będzie mógł oddać głos na trzech pozostałych uczestników. Po zakończeniu głosowania Komisja Zawodów policzy głosy i wyłoni zwycięzców, na podstawie ilości zdobytych głosów. Dopuszczalne są miejsca ex aequo.
5.) Na każdych zawodach nagrodą główną będzie gotówka zebrana podczas zapisów oraz bon na rolki z firmy USD.
6.)Po zakończeniu serii imprez PRL BACK TO THE ROOTS, będzie wyłoniony oficjalny KRÓL POLSKIEGO STREETU, który otrzyma nagrodę specjalną.

Także jak widać nie obijamy się i czekamy z niecierpliwością na początek streetowego sezonu!!!

Dzięki pomocy Hedonskate, USD, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Green” oraz wielu wielu innym pomocnym mordeczkom mamy możliwość opanować polski street i wyłonić króla!