Założenie UKS

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia przeznaczonym dla najmłodszych zawodników. Najczęściej uczniowskie kluby sportowe tworzone są przy szkołach i miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. UKS może założyć 15 dorosłych osób - nauczycieli, wychowawców, trenerów czy rodziców. Każdy funkcjonujący UKS może starać się o otrzymanie sprzetu sportowego przyznawanego za pośrednictwem Polskich Związków Sportowych a finansowanego z budżetu MSiT. W ramach jednego UKS-u może funkcjonować jedna lub więcej sekcji sportowych.

Aby założyć Uczniowski Klub Sportowy należy zebrać 15 osób dorosłych chętnych do założenia klubu, które na zebraniu założycielskim powołają Zarząd, oraz uchwalą Statut Klubu. Kolejnym krokiem jest dostarczenie dokumentów do Starostwa Powiatowego, które jest organem rejestrującym UKS. Zbiór niezbędnych dokumentów

  • Lista założycieli (co najmniej 15 dorosłych osób)
  • Lista obecności na zebraniu założycielskim
  • Protokół z zebrania założycielskiego
  • Wniosek o wpis do ewidencji
  • 3 egzemplarze statutu

Poniżej przedstawiamy przykłady/wzory dokumentów i formularzy pomocnych w procesie rejestracji