Przepisy

  • 2009 CEC RULES - wersja angielska - POBIERZ
  • 2009 CIC SPORTS RULES - wersja angielska - POBIERZ
  • 2009 CEC RULES PL - wersja polska - POBIERZ
  • 2009 IISHF RULES PL - wersja polska - POBIERZ
  • 2010 CEC RULES PL - wersja polska - POBIERZ
  • 2011 CEC RULES - wersja angielska - POBIERZ
  • 2011 CEC RULES PL - wersja polska - POBIERZ

---------------------------------------------------------------------

Parametry standardowego toru do jazdy szybkiej

plik 1

plik 2 

plik 3

plik 4 

plik 5