Menu

W roku 2010, wzorem roku ubiegłego Polski Związek Sportów Wrotkarskich pragnie zorganizować kurs instruktorski z wrotkarstwa. Kurs obejmowałby wszystkie uprawiane w Polsce obecnie specjalizacje tj.: jazdę szybką, hokej, freestyle i jazdę agresywną.

Koszt kursu będzie zależny od ilości zainteresowanych.

Dlatego też prosimy o wstępne deklaracje osób, które byłyby zainteresowane. Zgłoszenia tylko mailowo: biuro@pzsw.waw.pl