Menu

Wyższa Szkoła Trenerów i Polski Związek Sportów Wrotkarskich zapraszają na kurs instruktorski z wrotkarstwa. Szczegóły i wniosek o przyjęcie na kurs w informacji i wniosek i harmonogram części ogólnej