Miniony weekend był niezwykle pracowity jeśli chodzi o sprawy organizacyjne w naszym Związku.

W sobotę odbył się Walny Zjazd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele naszego Związku. Zjazd ponownie wybrał na Prezesa Andrzeja Kraśnickiego, w skład Zarządu wszedł również Prezes PZSW Bartosz Pisarek.

W godzinach popołudniowych w Warszawie odbyły się dwa bardzo ważne spotkania – ze środowiskiem jazdy figurowej, które daje duże nadzieje na rozwój tej dyscypliny w Polsce, a następnie z Komisją ds. deskorolki dotyczące działań w roku 2017. Bardzo dziękujemy wszystkim za pojawienie się i merytoryczne dyskusje.

Niedziela była z kolei dniem podczas, którego odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy naszego Związku podczas, którego przedstawialiśmy delegatom informacje na temat działalności w roku 2016. Zostało jednogłośnie przyjęte sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2016 – dziękujemy!  20170422_111421received_134653620209878020170422_180559