W dniu 27.05.2017 odbyło się pierwsze szkolenie sędziów inline alpine. Zajęcia prowadził kol. Marek Stachowski, delegat Techniczny FIRS oraz członek Komisji Inline Alpine Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

Egzamin zdali oraz uprawnienia sędziego inline alpine uzyskali: Maciej Bartkowski, Monika Blicharz-Gmur, Tymoteusz Błaszczyk, Anna Dębicka, Igor Jaruga, Krzystof Kaźmierczak, Katarzyna Kowalewska, Bartosz Malinowski, Halina Nowak, Marzena Styrylska, Roman Styrylski, Jacek Szostak.
Gratulujemy i do zobaczenia na zawodach!