Menu

Rozegranie w Polsce zawodów „The Word Games 2017” było okazją nie tylko do zobaczenia najlepszych wrotkarzy świata, ale również nawiązania kontaktów na poziomie międzynarodowym.
Przedstawiciele Komisji ds. jazdy figurowej PZSW Monika Jędrzejewska i Krzysztof Milewski oraz z ramienia zarządu PZSW Tomasz Szymczyk spotkali się w Świdnicy z przewodniczącym Komitetu Technicznego Jazdy Figurowej FIRS Panem Nicolą Genchi.

Rozmawiano o sytuacji jazdy figurowej na wrotkach i rolkach w Polsce, wskazując na duży potencjał rozwoju tych dyscyplin w naszym kraju. Innym z tematów było wprowadzanie przez FIRS nowego systemu sędziowania wrotkarstwa figurowego oraz prace nad regulaminem konkurencji jazdy na rolkach figurowych w zakresie m.in. zawartości programów, podziału na kategorie wiekowe, punktacji poszczególnych elementów. Konsultacje w tym zakresie wciąż trwają i strona Polska zobowiązała się do aktywnego udziału w pracach.

Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami FIRS, co jak wierzymy pozwoli przenieść na nasz grunt najlepsze wzorce szkoleniowe i organizacyjne.