Menu
Polski Ranking Inline Alpine

Polski Ranking Inline Alpine

Od sezonu 2017 funkcjonuje Polski Ranking Inline Alpine, czyli zestawienie open, obrazujące aktualny “układ sił” wśród polskich zawodniczek i zawodników. PRIA tworzony jest na podstawie zawodów krajowych, a zasady jego obliczania opisane są w Zasadach...