Menu

Od sezonu 2017 funkcjonuje Polski Ranking Inline Alpine, czyli zestawienie open, obrazujące aktualny “układ sił” wśród polskich zawodniczek i zawodników. PRIA tworzony jest na podstawie zawodów krajowych, a zasady jego obliczania opisane są w Zasadach rozgrywania konkurencji Inline Alpine 2017.

Aktualny ranking PRIA (22.09.2017), KOBIETY

Aktualny ranking PRIA (22.09.2017), MĘŻCZYŹNI

Publikujemy również PRIA po poszczególnych zawodach Pucharu Polski:

PRIA po I zawodach PP (Otwarte Mistrzostwa Mazowsza)

PRIA po II zawodach PP (Mistrzostwa Polski)

PRIA po III zawodach PP (Otwarte Mistrzostwa Skawiny)

PRIA po IV zawodach PP (PP Bielsko-Biała)

PRIA po V zawodach PP (Warszawska Liga Inline Alpine)