Menu

Jednym z zadań Komisji Inline Alpine PZSW jest prowadzenie aktualnego rankingu zawodniczek i zawodników, uwzględniającego ich pozycję w rywalizacji krajowej (sklasyfikowanych “open”, czyli bez względu na kategorie wiekowe).

Na koniec sezonu 2017 ranking przedstawia się następująco:

Kobiety

Mężczyźni

Przypominamy, że zasady obliczania PRIA znajdziecie w Zasadach rozgrywania konkurencji Inline Alpine 2017.

Autor zdjęcia: Jarosław Tokarczuk.