Menu

W niedzielę 15.04.2018 odbył się w Warszawie Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, który podsumował działalność Związku w roku 2017. Przedstawiciele poszczególnych Komisji sportowych zaprezentowali swoje sprawozdania oraz plany na 2018 rok. Prezes Bartosz Pisarek przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte. Również jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe ocenione przez Biegłego Rewidenta. Po zakończeniu obrad Zarząd PZSW był do dyspozycji wszystkich zainteresowanych i odbył spotkania m.in. z przedstawicielami jazdy figurowej, hokeja i deskorolki.

Dziękujemy wszystkim obecnym za przyjazd i wzięcie udziału w Zjeździe!

received_1687718114647252 received_1687718151313915