Menu

Reprezentujesz klub? Chcesz, aby twoi zawodnicy na zawodach (np. międzynarodowych) oficjalnie reprezentowali stowarzyszenie, do którego należysz? Aby tak mogło być, konieczna jest klubowa licencja Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Procedura przystąpienia do PZSW jest bardzo prosta, poniżej publikujemy ściągawkę dla nowych klubów oraz klubów, które dołączyły już do PZSW w poprzednich sezonach.

  1. Klub, który jeszcze nie był członkiem PZSW

a) Ściągnij “Ankietę kandydata na członka” – znajdziesz ją tu: https://pzsw.org/wp-content/uploads/2017/04/ankieta-kandydata-.doc

b) Dokonaj opłat w wysokości 100 zł (wstąpienie do PZSW) oraz 400 zł (roczna składka członkowska za 2018 r.) na konto PZSW o numerze 24 1030 0019 0109 8530 0038 8467.

c) Prześlij na adres biuro@pzsw.org skan wypełnionej ankiety, potwierdzenie przelewu (przelewów), kserokopię decyzji o wpisaniu klubu do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej, aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń kultury, kopię statusu klubu)

d) Oryginał “Ankiety kandydata na cżłonka” wyślij pocztą, na adres: Polski Związek Sportów Wrotkarskich, ul. Inspektowa 8 pok. 109, 02-711 Warszawa

 

   2. Klub, który już jest członkiem PZSW 

a) Ściągnij “Ankietę cżłonka zwyczajnego” – znajdziesz ją tu: https://pzsw.org/wp-content/uploads/2017/04/Ankieta-cz%C5%82-zwycz-2017.doc

b) Dokonaj opłaty rocznej składki członkowskiej za 2018 r. (400 zł) na konto PZSW o numerze 24 1030 0019 0109 8530 0038 8467.

c) Prześlij na adres biuro@pzsw.org skan wypełnionej ankiety i potwierdzenie przelewu (przelewów).

 

[Zdjęcie autorstwa Foto4you.eu. Jedzie Kalina Paszyna z Klubu Sportowego Alpino)