Polski Związek Sportów Wrotkarskich przyznaje zawodnikom posiadającym aktualną licencję, klasy sportowe na podstawie osiągniętych wyników sportowych. Klasa jest przydzielana według przyjętych reguł uchwalonych Uchwałą 1/2014 w sprawie klas sportowych i Uchwałą 1/10/2019 w spawie klas sportowych dla freestyle slalomu.

Klasy sportowe Klasy sportowe freestyle slalom