Menu

Jest nam miło poinformować iż Ministerstwo Zdrowia dnia 27 lutego 2019 roku wydało rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresie i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Rozporządzenie ułatwia uzyskanie zaświadczenia przez zawodników

Od 1 marca 2019 roku uprawionymi do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich zostają także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, zaświadczenia wydawane są na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (dzieci i młodzież do 19 roku) lub posiadanej dokumentacji medycznej (19-23 lat).

Rozporządzenie do pobrania :

Rozporządzenie MZ #1 Rozporządzenie MZ #2