W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program rozwoju sportów wrotkarskich „Łączą nas rolki”,  prosimy zainteresowane kluby o zgłaszanie drogą mailową chęci przystąpienia do projektu. Kluby, które wezmą udział w programie, otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych oraz zostaną doposażone w sprzęt wrotkarski. Maile prosimy kierować na adres: agata.jablonska@pzsw.org do dnia 12.03.2019r.

Informacje o warunkach udzielenia dofinansowania, zadaniach objętych dofinansowaniem znajdują się w pliku poniżej.