DATA

13.04. 2019 r.

MIEJSCE

Warszawa, ul. Narbutta 14 (Szkoła Podstawowa nr 85, wejście od dziedzińca)

Program Walnego Zjazdu PZSW 2019

9:30-10:00 – wydawanie mandatów, możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym i jego oceną dokonaną przez biegłego rewidenta.

10:00 – I termin rozpoczęcia zjazdu

10:30 – II termin rozpoczęcia zjazdu

1. Otwarcie obrad przez Prezesa PZSW
2. Wybór przewodniczącego.
3. Wybór protokolantów.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zjazdu 2018.
6. Powołanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej ( weryfikacja mandatów, stwierdzenie ważności zgromadzenia)
8. Sprawozdanie z działalności w poszczególnych dyscyplinach wrotkarskich (komisje sportowe PZSW):
– jazda agresywna
– freestyle
– jazda szybka
– hokej
– inline alpine
– deskorolka
– jazda figurowa
9. Sprawozdanie z działalności PZSW za 2018 (Prezes PZSW).
10. Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności PZSW.
11. Głosowanie nad sprawozdaniem finansowego za 2018 ocenionego przez biegłego rewidenta.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
13. Głosowanie nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
14. Inne sprawy zgłoszone przez delegatów
15. Zamknięcie obrad.

Prosimy o pilne zgłaszanie delegatów na Walny Zjazd oraz ewentualnych tematów do dyskusji.

Zgłoszenia na biuro@pzsw.org do dnia 11.04.2019 r.