W dniu 13.04.2019 roku odbył się w Warszawie Walny Zjazd Sprawozdawczy PZSW.

Każda z komisji, która działa przy Polskim Związku Sportów Wrotkarskich przygotowała sprawozdanie z działalności za rok 2018 oraz plany na najbliższe lata. Sprawozdania przedstawili członkowie Komisji lub członkowie Zarządu odpowiedzialni za poszczególne dyscypliny.

Komisja ds. jazdy agresywnej – Tomasz Szymczyk (brak sprawozdania, przedstawienie sytuacji panującej w dyscyplinie)
Komisja ds. freestyle – Jerzy Pruszyński
Komisja ds. jazdy szybkiej – Paweł Kordas
Komisja ds. hokeja na rolkach – Adam Rozenberg
Komisja ds. inline alpine – Antoni Zalewski
Komisja ds. jazdy na deskorolce – Krzysztof Marek
Komisja ds. jazdy figurowej – Alina Demidowska-Świniarska i Agnieszka Dobrowolska

Następnie Prezes PZSW Bartosz Pisarek podsumował sytuacje danych dyscyplin i przedstawił sprawozdanie z działalności związku i biura, które zostało przyjęte przez delegatów.

Obecni na sali delegaci przez cały czas trwania walnego zjazdu mogli zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym ocenionym pozytywnie przez biegłego rewidenta.

Zarząd PZSW niezmiernie dziękuje wszystkim obecnym za przybycie i dyskusje.
Wierzymy że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie!