Menu

Zgodnie z uchwałą 10/03/2019 z dnia 31.03.2019 PZSW podaje szczegółowe zasady kwalifikacji do imprez w których weźmie udział reprezentacja Polski w jeździe szybkiej:

  1. World Roller Games

W zawodach weźmie udział 5 reprezentantów Polski. Zawodami kwalifikacyjnymi są torowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się w dniach 31.05-02.06.2019 w Tomaszowie Lubelskim.

Na World Roller Games kwalifikują się najlepsi zawodnicy z kategorii: senior, seniorka, junior A, juniorka A.

Najlepsi zawodnicy są wyłaniani na podstawie rankingu, który jest tworzony na podstawie osiągniętych wyników. Za 1 miejsce na dystansie zawodnik otrzymuje 1pkt, za 2 – 2pkt itd. Do rankingu liczą się 3 najlepsze wyniki. W przypadku równej liczby punktów decyduje większa liczba wyższych miejsc, jeśli suma nadal będzie taka sama decyzje podejmuje trener. 5 zawodnik będzie wyłoniony ze wszystkich kategorii decyzją trenera uwzględniającą poziom sportowy.

  1. Mistrzostwa Europy

W zawodach weźmie udział 10 reprezentantów Polski. Zawodami kwalifikacyjnymi są Torowe i Uliczne Mistrzostwa Polski.

Na ME kwalifikują się najlepsi zawodnicy z kategorii: senior, seniorka, junior A, juniorka A, junior B, juniorka B.

Najlepsi zawodnicy są wyłaniani na podstawie rankingu, który jest tworzony na podstawie osiągniętych wyników. Za 1 miejsce na dystansie zawodnik otrzymuje 1pkt, za 2 – 2pkt itd. Do rankingu liczy się 6 najlepszych wyników. W przypadku równej liczby punktów decyduje większa liczba wyższych miejsc, jeśli suma nadal będzie taka sama decyzje podejmuje trener. Pozostała czwórka zawodników będzie wyłoniona ze wszystkich kategorii decyzją trenera uwzględniającą poziom sportowy zaprezentowany podczas zgrupowania kadry w lipcu.

  1. Cadet Challange

Na CC kwalifikują się najlepsi zawodnicy z kategorii kadet – planowany jest udział 6 zawodników (3 kadetów i 3 kadetki). Zawodami kwalifikacyjnymi będą Torowe i Uliczne Mistrzostwa Polski.

Najlepsi zawodnicy są wyłaniani na podstawie rankingu, który jest tworzony na podstawie osiągniętych wyników. Za 1 miejsce na dystansie zawodnik otrzymuje 1pkt, za 2 – 2pkt itd. Do rankingu liczy się 6 najlepszeych wyników. W przypadku równej liczby punktów decyduje większa liczba wyższych miejsc, jeśli suma nadal będzie taka sama decyzje podejmuje trener.

Zdjęcię główny : Pstryki Korzucha