Andrzej Hołownia
Jak Pan się znalazł w Polsce? Czy był Pan tu już wcześniej?

Gregory Duggento
Przyjechałem do Polski na prośbę Prezesa Bartosza Pisarka, który potrzebował osoby, która poprowadzi kadrę narodową w jeździe szybkiej. Tak, byłem w waszym kraju już wcześniej – kilka lat temu pomagałem podczas jednego z kursów instruktorskich.

AH
Jak rozwijała się Pana kariera sportowa?

GD
Podczas mojej kariery sportowej udało mi się osiągnąć wiele satysfakcjonujących mnie celów. Myślę że osobom, które śledzą światową scenę wrotkarstwa szybkiego pozostawiłem pozytywne wspomnienia.

 

AH
Dlaczego postanowił Pan zostać trenerem?

GD
Postanowiłem zostać trenerem ponieważ jest to naturalna ścieżka rozwoju osoby, która kończy przygodę ze sportem zawodowym, a jednocześnie nie wyobraża sobie życia bez styczności ze sportem. W 2009 roku założyłem swój własny klub. Niedługo po tym wydarzeniu, bo już w 2011 otrzymałem od meksykańskiej federacji propozycję abym poprowadził ich kilku zawodników.

AH
Jakie ma Pan dotychczas  osiągnięcia jako trener?

GD
Nie lubię wyliczać uzyskanych osiągnięć, gdyż są one wypadkową wielu czynników oddziaływujących na siebie, które to właśnie prowadzą do sukcesu. Z pewnością moim największym sukcesem jest to, że zawsze udawało mi się podnosić poziom sportowych zawodników z którymi pracowałem, doprowadzając ich nawet do takich sukcesów jak medale mistrzostw świata.

AH
Jakie wrażenie zrobiła Polska na Panu?

GD
Mam wrażenie, że jesteście narodem, który ma wolę walki i chce piąć się w górę, a to jest oczywiście dobry punkt wyjścia.

AH
Jak Pan ocenia poziom polskiego wrotkarstwa i organizację tego sportu w Polsce?

GD
Niewątpliwie czeka was jeszcze wiele pracy, aktualnie poziom nie jest za wysoki, jednak u zawodników z którymi miałem okazję się spotkać dostrzegam duży potencjał. Ważne jest aby postawić sobie cel i intensywnie pracować nad jego realizacją.

AH
Jakie są, według Pana, najpoważniejsze braki oraz problemy do rozwiązania w polskim sporcie wrotkarskim?

GD
Największym problemem jest brak krytych torów wrotkarskich. Klimat jaki macie w Polsce nie pozwala na swobodne trenowanie przez cały rok, to właśnie kryte obiekty stworzyłyby wielką szansę na dynamiczny rozwój sportu w Polsce.

AH
Jak Pan ocenia dotychczas osiągnięte efekty współpracy z polską kadrą?

GD
Moja koncepcja opiera się głownie na zmianie podejścia do treningów przez zawodników i trenerów. Należy zwiększyć liczbę jednostek treningowych oraz ich intensywność. Treningi na torze muszą się odbywać codziennie.

AH
Prosimy o przedstawienie Pana koncepcji pracy w Polsce w przyszłości.

GD
Wszystko będzie zależało od tego kto zechce mnie w tym wesprzeć – mam tu na myśli zarówno zawodników jak i trenerów. Jeżeli wszyscy będą realizować moje wskazówki to jest duże prawdopodobieństwo że poziom sportowy będzie rósł. Moim celem jest dojście do sytuacji, w której zawodnicy będą mogli trenować na krytych obiektach, oraz aby szkoleniem objąć wszystkie kategorie wiekowe.

AH
Czy są dobre perspektywy rozwoju dla polskich zawodników?

GD
Absolutnie tak. W wielu innych dyscyplinach sportowych Polska osiągnęła najwyższy poziom, dlaczego więc nie może stać się to samo we wrotkarstwie szybkim? Wszystko zależy jednak od trenerów i zawodników – ważne, żeby podejmować dobre decyzje i konsekwentnie dążyć do celu.

AH
W jakim kierunku powinni podążać szkoleniowcy i zawodnicy?

GD
W Polsce uprawianie wrotkarstwa przez cały rok jest mocno utrudnione przez brak krytych torów. Jednak uważam, że zawodnik z trenerem muszą ukierunkować swoje działania na jedną dyscyplinę, w niej znaleźć cel i próbować go zrealizować. To nie jest łatwe, ale jeśli chcemy uzyskać rezultaty na rolkach to to jest jedyny słuszny sposób. Uprawianie jednocześnie short-tracku, łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa szybkiego zmniejsza nasze szanse na osiągnięcie sukcesu w tym ostatnim.

 

AH
Czy według Pana jest możliwa współpraca między PZSW a Federacją Włoską oraz bezpośrednio pomiędzy kadrami obu tych krajów?

GD
Absolutnie tak. Możemy to zrobić o ile będą chęci. Już w listopadzie, niektórzy zawodnicy pojadą do Padwy, gdzie będą trenować z grupą prowadzoną przeze mnie. Celem tego wyjazdu oczywiście będzie podniesienie poziomu tych zawodników. Jest to ich własna inicjatywa pokazująca jednak, że są zdeterminowani, aby podnosić swój poziom sportowy.

AH
Czy zechciałby Pan opisać swoją współpracę z kadrą włoską?

GD
Od dłuższego czasu współpracuję z włoską kadrą narodową jako wykładowca szkoły wrotkarstwa kształcąc trenerów. Od tego roku rozpocząłem współpracę z Massimiliano Prestim – komisarzem technicznym – odpowiadam za szkolenie sprinterów we włoskie kadrze. To wcale nie oznacza, że będę miał mniej czasu dla kadry polskiej, będzie wręcz przeciwnie – wzmocni to naszą współpracę. Podczas imprez międzynarodowych będę wspierał zarówno Włochów, jak i Polaków.

AH
W jakim kierunku powinno podążać wrotkarstwo światowe aby osiągać dalszy rozwój?

GD
Najważniejszym celem są Igrzyska Olimpijskie, tylko poprzez wpisanie naszego sportu do programu IO możliwy będzie gwałtowny rozwój światowego wrotkarstwa.

AH
Dziękujemy za poświęcony czas, mamy nadzieję że wszystkie postawione przez Pana cele uda się szybko zrealizować.

GD
Również dziękuję. Wszystko jest w zasięgu ręki!

Dziękujemy za przeprowadzenie wywiadu i przetłumaczenie go na język polski Panu Adrzejowi Hołowni.