Menu

Polski Związek Sportów Wrotkarskich chciałby poinformować wszystkich zainteresowanych o tegorocznym walnym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym, który zaplanowany jest zgodnie z uchwałą Zarządu (4/12/2019) na początek kwietnia (weekend 4-5 kwietnia).

Podczas Walnego Zjazdu musi zostać zatwierdzone sprawozdanie finansowe ocenione przez biegłego rewidenta – sprawozdanie jest gotowe, natomiast Komisja Rewizyjna zgodnie ze swoimi kompetencjami nadal poszukuje biegłego rewidenta. W przypadku opóźnień także termin Walnego Zjazdu może ulec zmianie o czym będziemy informować.