W związku z ustawowym obowiązkiem zbadania sprawozdania finansowego PZSW przez biegłego rewidenta i zakończeniem działalności przez firmę, która się tym zajmowała w ubiegłych latach Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich zaprasza do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania za rok 2019.

Oferty prosimy kierować do Komisji na adres: slaw_chmura@wp.pl

W przypadku pytań formalnych – ksiegowosc@pzsw.org

Termin zgłaszania ofert – 10.04.2020

Komisja zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi podmiotami.