W związku z otwarciem torów wrotkarskich i rolkowych 4 maja 2020 roku w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, Polski Związek Sportów Wrotkarskich rekomenduje odpowiednie przygotowanie obiektów i sposób prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Rekomendowane procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla klubów i zawodników.

Kluby:

 • 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku torów wrotkarskich i rolkowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte,
 • Ewentualne płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi,
 • Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy, osób wchodzących na obiekt),
 • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk,
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • Zalecany 15 minutowy bufor czasowy między grupami ćwiczebnymi, przerwa powinna zostać wykorzystana na dezynfekcję ławek, band i innych elementów z którymi uczestnicy mogą mieć kontakt,
 • Korzystanie tylko i wyłączenie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego,
 • W przypadku opadów deszczu nie ma możliwości dokończenia treningu na hali,
 • Na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy wejściu na obiekt),
 • Należy określić odrębne drogi przemieszczania się dla zawodników wchodzących na obiekt i opuszczających obiekt,
 • Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do obiektu, natomiast przebywając na torze nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu treningu należy nałożyć maseczkę,

Dla amatorów:

 • Rekomendowane przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte),
 • Obowiązkowe zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
 • Obowiązuje limit 6 osób osób na tor wrotkarski i rolkowy,
 • Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu treningu,
 • Po zakończeniu treningu rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się),

Dla zawodników:

 • Obowiązkowe przyjście na obiekt w stroju sportowych, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte),
 • Obowiązkowe zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywanie twarzy,
 • Obowiązuje limit 6 osób na tor wrotkarski i rolkowy,
 • Obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce):

 • Zajęcia dla 6-osobowych grup dziecięcych, na torze wrotkarskich, rolkowym może przebywać maksymalnie szóstka dzieci plus jeden trener,
 • Obowiązkowe przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni (szatnie zamknięte),

Polski Związek Sportów Wrotkarskich prosi Państwa o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie rekomendacji na zarządzanych/używanych przez Państwa obiektach.