Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich odbędzie się w dniu 26.09.2020r. w Warszawie. Przedstawiamy Państwu Program Zjazdu i przypominamy, że ilość przyznanych członkom PZSW mandatów jest uregulowana zapisem w statucie (link do statutu). W celu odpowiedniego przygotowania miejsca obrad prosimy o zgłaszanie delegatów do biura PZSW (biuro@pzsw.org ) do dnia 24.09. Przypominamy, że każdy z delegowanych musi posiadać odpowiednie upoważnienie/delegację ze swojej organizacji podpisaną przez upoważnione do tego osoby (prosimy o dołączenie wyciągu z KRS bądź innego organu gdzie klub/stowarzyszenie jest zarejestrowane).

Serdecznie zachęcamy do udziału i zapraszamy przedstawicieli wszystkich członków PZSW

Program Zjazdu: kliknij TUTAJ.