W dniu 26 września 2020 r. odbył się WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY, na którym to jak sama nazwa wskazuje oprócz przedstawienia podsumowań z działalności naszych komisji oraz zarządu, dokonano wyboru nowych władz PZSW.
Oficjalne wyniki głosowania:
Prezesem PZSW na kadencję 2020-2024 został Bartosz Pisarek.
Natomiast stanowiska członków Zarządu na przyszłe 4 lata objęli:
1. Paweł Kordas
2. Piotr Wiśniewski
3. Tomasz Szymczyk
4. Jakub Nowak
Podsumowując władze PZSW się nie zmieniły i to druga kadencja w takim samym składzie.
Bardzo cieszy nas fakt, że obdarzyli Państwo zaufaniem nasz dotychczasowy Zarząd na czele z Prezesem, na tyle, aby powierzyć im kierowanie Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich na kolejne lata. Mają jeszcze wiele planów do zrealizowania dotyczących rozwoju sportów wrotkarskich w Polsce i nie zawahają się ich zrealizować. W tej kadencji głównym celem Związku będzie promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków do trenowania dla zawodników oraz organizacja cyklu zawodów sportowych.
Dziękujemy wszystkim delegatom przybyłym na zjazd, za wolne wnioski i nowe pomysły, a naszym Panom składamy gratulacje i życzymy samych sukcesów.