IV EDYCJA PROGRAMU ŁĄCZĄ NAS ROLKI Z REKORDOWĄ ILOŚCIĄ UCZESTNIKÓW

W 2021 roku do programu Łączą nas rolki zgłosiło się aż 30 klubów specjalizujących się w nauczaniu jazdy na rolkach wśród dzieci i młodzieży.

W powszechnym nauczaniu jazdy na rolkach wzięło udział 465 uczestników. Instruktorzy, trenerzy i nauczyciele w każdej z grup mieli pod swoją opieką 15 rolkarzy, którzy odbyli 25 godzin zajęć z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach.

Zajęcia realizowane były od początku maja do końca czerwca, w grupach zróżnicowanych pod względem wieku i poziomu umiejętności. Zajęcia dla najmłodszych były bardzo urozmaicone –gry i zabawy ruchowe na rolkach, wyścigi na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie na świeżym powietrzu. Stanowiły one dodatkową dawkę ruchu oraz pozwalały w sposób atrakcyjny wykorzystać swój czas wolny.
Program był realizowany przez kluby reprezentujące 6 dyscyplin wrotkarskich: jazdę szybką, freestyle slalom, jazdę figurową, jazdę agresywną, inline alpine oraz hokej na rolkach.

Cieszymy się, że program się rozwija i znajduje co raz większą ilość amatorów! Dziękujemy klubom za zaangażowanie w nasz projekt i ich ogromny wkład w rozpowszechniania wrotkarstwa na wszystkich płaszczyzna ich działalności.