Informujemy, że World Skate opublikowało dokument, który ustanawia gruntowne zmiany
w zliczaniu rankingu światowego oraz porządkujący sprawy dot. organizacji zawodów.

Najważniejsze zmiany:

  • Gruntowne zmiany w sposobie naliczania punktów do rankingu. Zwiększono różnice punktowe przyznawane za następne zajmowane miejsca, i tak za 11 miejsce w zawodach MAIN (3 gwiazdki)
    zawodnik otrzyma mniej punktów niż za pierwsze miejsce w zawodach rangi BASIC (1 gwiazdka). Zmiana ta spowoduje zwiększenie znaczenia mniejszych zawodów oraz zapobiegnie uzyskania
    wysokich rankingów osobom, które zajmują odległe miejsce na wielu zawodach wysokiej rangi
  • Doprecyzowano wymogi organizacji zawodów World Skate. Aby zorganizować zawody rangi Basic (1 gwiazdka) wymaganych jest 2 sędziów uznawanych przez PZSW (lub odpowiednik w innych krajach) oraz zgłoszenie faktu organizacji zawodów w Związku na minimum 6 tygodni przed datą rozegrania ich.
  • Wprowadzono nowy Skater ID, który zastąpi obecne

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulacjami: http://www.worldskate.org/inline-freestyle/about/regulations.html?download=4931:inline-freestyle-world-ranking-regulations-2021