Zmiana w składzie Zarządu PZSW

W ostatnich dniach z dalszej pracy w Zarządzie Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich z powodów osobistych zrezygnował Piotr Wiśniewski. Dziękujemy za lata owocnej współpracy i wielkie zaangażowanie w pracę Związku.

Zgodnie ze statutem skład Zarządu zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.