Podsumowanie Walnego Zjazdu PZSW 2022

Podsumowanie Walnego Zjazdu PZSW 2022

W dniu 24 kwietnia w Warszawie odbył Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Zgromadzeni delegaci wysłuchali sprawozdań z poszczególnych dyscyplin oraz z działania całości PZSW oraz zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym. Sprawozdania...