W dniu 24 kwietnia w Warszawie odbył Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Zgromadzeni delegaci wysłuchali sprawozdań z poszczególnych dyscyplin oraz z działania całości PZSW oraz zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez delegatów. Nie brakowało również dyskusji dotyczących działalności Związku i poszczególnych Komisji. Niestety frekwencja nie była zbyt wysoka, wierzymy, że w kolejnych latach ulegnie to znacznej poprawie. Wszystkim obecnym dziękujemy za przyjazd i zaangażowanie.