Podsumowanie Mistrzostw Polski LZS we Wrotkarstwie Szybkim

Podsumowanie Mistrzostw Polski LZS we Wrotkarstwie Szybkim

24 września odbyły się po kilkuletniej przerwie zawody w jeździe szybkiej w Suchowoli. Dzięki wsparciu krajowego zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych zawody miały rangę otwartych Mistrzostw Polski LZS. Bardzo dziękujemy za zaufanie i wierzymy na dalszą owocną...