W dniu 04.06.2023 w Warszawie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

Zgodnie z programem przedstawiono sprawozdania z działalności w każdej z dyscyplin oraz sprawozdanie Zarządu i finansowe, które zostały przyjęte przez delegatów. Dokonano również niewielkich korekt w statucie Związku.

Dziękujemy wszystkim delegatom, którzy pojawili się w Warszawie. Mamy świadomość, że termin nie każdemu pasował, ale wynika on m.in. z ustawy o sporcie i ustawy o rachunkowości. Niska frekwencja była jednym z tematów poruszonych pod koniec Zjazdu i z całą pewnością należy poważnie zastanowić się nad tym problemem.

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza za możliwość przeprowadzenia Zjazdu na jej terenie.