W dniu 7 marca doszło do spotkania przedstawicieli klubów podczas którego rozmawiano o sezonie 2024. Rozmawiano o formule rozgrywanych zawodów, proponowanych zmianach do wytycznych, kalendarzu imprez oraz planach dla reprezentacji.

Z przyjemnością (i przepraszając równocześnie za opóźnienia) prezentujemy kalendarz imprez na rok 2024. Nie powinien on już ulec większym zmianom.

Do końca marca zostaną opublikowane zaktualizowane wytyczne na sezon (po uprzednim przesłaniu ostatecznej propozycji do klubów).

sponsor-strategiczny

KALENDARZ:

Kalendarz