W dniu 22.05.2024r. została podjęta UCHWAŁA nr 02/05/2024 Zarządu Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich w sprawie daty Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZSW w roku 2024, ustalono:
1. Walny Zjazd Sprawozdawczy PZSW odbędzie się w formule online w dniu 23 czerwca 2024. Program obrad oraz wszelkie inne niezbędne informacje zostaną przesłane do członków PZSW zgodnie ze statutem na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu.