Szanowni Państwo,

Przedstawiamy porządek obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZSW, który odbędzie się w dniu 23.06.2024 w formule on-line.

Prosimy o zgłaszanie delegatów (druk TUTAJ) na Walny Zjazd oraz ewentualnych dodatkowych tematów do dyskusji. Wystarczy skan pisma, nie trzeba go wysyłać pocztą.

Zgłoszenia na biuro@pzsw.org do dnia 16.06.2024 włącznie.

Przypominamy, że zgodnie ze statutem liczba delegatów jest zależna od liczby posiadanych przez klub licencji zawodniczych na dany rok (do 20 – 1 mandat, 21 – 40 – 2 mandaty, powyżej 40 – 3 mandaty).

Do zgłoszonych delegatów zostaną przesłane przed Zjazdem materiały (sprawozdanie finansowe, ocena biegłego rewidenta) oraz link do spotkania online.

PORZĄDEK OBRAD