Jazda Figurowa

Komisja ds. Jazdy figurowej Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich zajmuje się rozwojem, promocją i regulacją współzawodnictwa
w dwóch dyscyplinach sportowych:

  • jazda figurowa na rolkach
  • jazda figurowa na wrotkach

Poniżej przybliżamy obie dyscypliny oraz przedstawiamy skład Komisji, listę klubów zrzeszonych w PZSW i odnośniki do aktualnie obowiązujących regulaminów.

 

Jazda figurowa na rolkach (ang. inline figure skating) jest sportem czerpiącym z dorobku łyżwiarstwa figurowego, w swoich początkach będący letnim treningiem dla łyżwiarzy, a obecnie będącym dla większości zawodników pierwszą dyscypliną sportową i uprawianą przez cały rok. Polega na wykonywaniu układów choreograficznych złożonych z kroków, skoków i piruetów przez zawodników jeżdżących na rolkach figurowych (jednośladowych, ang. inline figure skates). Rywalizacja w jeździe figurowej odbywa się w szeregu konkurencji: jazda solowa, pary sportowe, taniec w parze i solo, jazda synchroniczna.

Sport ten największą popularnością cieszy się w Europie i Azji. W Europie początek we współzawodnictwie w jeździe figurowej dało stowarzyszenie WIFSA (World International Figure Skating Association), które z powodzeniem do tej pory organizuje międzynarodowe zawody, w tym raz w roku zawody rangi World Open. W gronie zawodników nie brakuje reprezentantów polskich klubów. Regulaminy dotyczące współzawodnictwa dostępne są na stronie www.wifsa.net.

Międzynarodową kontrolę nad jazdą figurową na rolkach sprawuje natomiast federacja World Skate, dawniej FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports), w której zrzeszony jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich. W ramach federacji współzawodnictwo w jeździe figurowej (zarówno na rolkach, jak i wrotkach) reguluje Artistic Technical Committee (ATC). World Skate jest jedyną na świecie federacją mającą prawo organizacji uznawanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski Mistrzostw Europy i Świata w jeździe figurowej na rolkach (na ten moment tylko w konkurencjach solowych). Dotychczas reprezentanci Polski nie brali udziału w Mistrzostwach. Regulaminy World Skate dotyczące jazdy figurowej na rolkach dostępne są na stronie: http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html (patrz zakładki zatytułowane “Inline”). Regulaminy WIFSA i World Skate oraz systemy sędziowania są bardzo podobne, jednak występuje w nich trochę istotnych różnic.

Obecnie w Polsce działa 5 klubów szkolących w jeździe figurowej na rolkach, które zrzeszone są w PZSW: KJF Spin on Rolls w Rumi, MKS Rewia Warszawa, Axel Wrocław, AZS Łyżwiarstwa Figurowego w Warszawie oraz UKS “Szóstka” Elbląg.

 

Jazda figurowa na wrotkach (ang. artistic roller skating, quad artistic skating). Polega na wykonywaniu układów choreograficznych złożonych z kroków, skoków i piruetów przez zawodników jeżdżących na wrotkach figurowych (dwuśladowych, ang. quad figure skates)

Sport ten największą popularnością cieszy się w Europie Zachodniej (szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie jest nie mniej popularny niż łyżwiarstwo figurowe), w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. 

Początki wrotkarstwa figurowego sięgają XIX wieku, gdy na ziemiach obecnych Niemiec i Austrii zaczęto włączać taniec na wrotkach do przedstawień teatralnych i kabaretowych. W kolejnych dekadach jazda na wrotkach nabrała wyraźnie sportowego charakteru, opracowano system sędziowania i regulaminy poszczególnych konkurencji. Mistrzostwa Świata we wrotkarstwie figurowym rozgrywane są regularnie od 1947 roku.

Międzynarodową kontrolę nad jazdą figurową na wrotkach sprawuje federacja World Skate, dawniej FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports), a w ramach federacji współzawodnictwo w jeździe figurowej na wrotkach reguluje Artistic Technical Committee (ATC). Regulaminy w jeździe figurowej na wrotkach dostępne są na stronie: http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html

Na terenie Polski wrotkarstwo figurowe zaczęło rozwijać się jeszcze przed I Wojną Światową osiągając szczyt popularności w latach 60-tych. Niestety w okresie przemian ustrojowych zainteresowanie tą dyscypliną praktycznie ustało. W czasach obecnych wznowione zostało szkolenie w jeździe figurowej na wrotkach. Prowadzą je warszawskie kluby: MKS Rewia Warszawa oraz AZS Łyżwiarstwa Figurowego. W XXI wieku, pierwsze w Polsce zawody w jeździe figurowej na wrotkach rozegrane zostaną w Cieszynie (4 sierpnia 2019 roku).

 

Aktualności Jazda Figurowa

KOMISJA

przedstawiamy skład komisji jazdy figurowej:

Kontakt do Komisji:
tel. 695033935
mail: jazdafigurowa@pzsw.org

Alina Demidowska-Świniarska

Przewodnicząca Komisji

Zakres działalności:

  • koordynacja prac komisji, promocja

Paulina Turkowska

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • wytyczne sportowe, szkolenia, sędziowanie

Monika Jędrzejewska

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • specjalista ds. jazdy figurowej na rolkach

Agnieszka DOBROWOLSKA (CYBULSKA)

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • specjalista ds. jazdy figurowej na wrotkach

JAN MOŚCICKI

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • specjalista ds. wyszkolenia i rozwoju

PIOTR NOWAK

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • sędziowanie, organizacja zawodów

Krzysztof Milewski

Sekretarz

KLUBY
Przedstawiamy kluby sportowe zrzeszone w PZSW prowadzące szkolenie w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach:

MISTRZOSTWA POLSKI

I Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach oraz III Ogólnopolskie Zawody w Rolkarstwie Figurowym o Puchar Rumi – 6 czerwca 2020