Jazda Figurowa

Komisja ds. Jazdy figurowej Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich zajmuje się wytyczaniem zasad współzawodnictwa, rozwojem i promocją dwóch dyscyplinach sportowych:

  • jazda figurowa na rolkach
  • jazda figurowa (artystyczna) na wrotkach

 Jazda figurowa na rolkach (ang. inline figure skating) jest sportem czerpiącym z dorobku łyżwiarstwa figurowego, w swoich początkach będący letnim treningiem dla łyżwiarzy, a obecnie będącym dla większości zawodników pierwszą dyscypliną sportową i uprawianą przez cały rok. Polega na wykonywaniu układów choreograficznych złożonych z kroków, skoków i piruetów przez zawodników jeżdżących na rolkach figurowych (jednośladowych, ang. inline figure skates). Rywalizacja w jeździe figurowej odbywa się w szeregu konkurencji: jazda solowa, pary sportowe, taniec w parze i solo, jazda synchroniczna.

Sport ten największą popularnością cieszy się w Europie i Azji. W Europie początek we współzawodnictwie w jeździe figurowej dało stowarzyszenie WIFSA (World International Figure Skating Association), które z powodzeniem do tej pory organizuje międzynarodowe zawody, w tym raz w roku zawody World Open. W gronie zawodników nie brakuje reprezentantów polskich klubów. Regulaminy dotyczące współzawodnictwa dostępne są na stronie www.wifsa.net. Obecnie zawody krajowe w jeździe figurowej na rolkach rozgrywane są według regulaminów WIFSA. W czerwcu 2021 po raz pierwszy w historii rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w jeździe figurowej na rolkach.

Międzynarodową kontrolę nad jazdą figurową na rolkach sprawuje federacja World Skate,  w której zrzeszony jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich. World Skate jest jedyną na świecie federacją mającą prawo organizacji uznawanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski Mistrzostw Europy i Świata w jeździe figurowej na rolkach (na ten moment tylko w konkurencjach solowych). Dotychczas reprezentanci Polski nie brali udziału w Mistrzostwach. Regulaminy World Skate dla jazdy figurowej na rolkach dostępne są na stronie: http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html (patrz zakładki zatytułowane “Inline”). Regulaminy WIFSA i World Skate oraz systemy sędziowania są bardzo podobne, jednak występuje w nich trochę istotnych różnic.

Jazda figurowa (artystyczna) na wrotkach (ang. artistic roller skating, quad artistic skating). Polega na wykonywaniu układów choreograficznych złożonych z kroków, skoków i piruetów przez zawodników jeżdżących na wrotkach figurowych (dwuśladowych, ang. quad figure skates)

Sport ten największą popularnością cieszy się w Europie Zachodniej (szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie jest nie mniej popularny niż łyżwiarstwo figurowe), w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej.  Początki wrotkarstwa figurowego sięgają XIX wieku, gdy na ziemiach obecnych Niemiec i Austrii zaczęto włączać taniec na wrotkach do przedstawień teatralnych i kabaretowych. W kolejnych dekadach jazda na wrotkach nabrała wyraźnie sportowego charakteru, opracowano system sędziowania i regulaminy poszczególnych konkurencji. Mistrzostwa Świata we wrotkarstwie figurowym rozgrywane są regularnie od 1947 roku.

Międzynarodową kontrolę nad jazdą figurową na wrotkach sprawuje federacja World Skate, a w ramach federacji współzawodnictwo w jeździe figurowej na wrotkach reguluje Artistic Technical Committee (ATC). Regulaminy w jeździe figurowej na wrotkach dostępne są na stronie: http://www.worldskate.org/artistic/about/regulations/category/262-rule-books.html

Na terenie Polski wrotkarstwo figurowe zaczęło rozwijać się jeszcze przed I Wojną Światową osiągając szczyt popularności w latach 60-tych. Niestety w okresie przemian ustrojowych zainteresowanie tą dyscypliną praktycznie ustało. W czasach obecnych wznowione zostało szkolenie w jeździe figurowej na wrotkach.

Aktualności Jazda Figurowa

Przedstawiamy kluby sportowe zrzeszone w PZSW prowadzące szkolenie w jeździe figurowej na rolkach i wrotkach:

KOMISJA

przedstawiamy skład Komisji PZSW ds. Jazdy figurowej:

Kontakt do Komisji:
tel. 695033935
mail: jazdafigurowa@pzsw.org

Alina Demidowska-Świniarska

Alina Demidowska-Świniarska

Przewodnicząca Komisji

Zakres działalności:

  • koordynacja prac komisji, promocja
Paulina MOŚCICKA (Turkowska)

Paulina MOŚCICKA (Turkowska)

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • wytyczne sportowe, szkolenia, sędziowanie
Monika Jędrzejewska

Monika Jędrzejewska

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • specjalista ds. jazdy figurowej na rolkach, wytyczne WIFSA
Beata Kukowska

Beata Kukowska

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • specjalista ds. dotacji
Piotr Nowak

Piotr Nowak

Członek Komisji

Zakres działalności:

  • sędziowanie, organizacja zawodów

KALENDARZ WYDARZEŃ