Komisja do spraw infrastruktury w Polskim Związku Sportów Wrotkarskich powstała po to, aby służyć pomocą wszystkim planującym, projektującym i wykonującym obiekty służące sportom wrotkarskim. Ważne, żeby powstające skateparki, tory czy też ścieżki były bezpieczne i wykonane z odpowiednich materiałów.

W lipcu 2019 weszła w życie nowa norma dotycząca skateparków (EN 14974:2019), która zaleca, aby obiekty tego typu były testowane przez kompetentne osoby, czyli takie, które posiadają przeszkolenie oraz znają sporty, które mają być na nich uprawiane. Nasza Komisja w razie potrzeby podejmuje się takich działań.

Skład Komisji:

  • Grzegorz Górski (specjalista ds. skateparków)
  • Paweł Komosa (specjalista ds. skateparków)
  • Bartłomiej Grzędziński (specjalista ds. torów i ścieżek wrotkarskich)
  • Jacek Szostak (inż. budowlany)
  • Adam Rozenberg (specjalista ds. infrastruktury hokejowej)

Kontakt: infrastruktura@pzsw.org