Skontaktuj się z nami

Tymczasowy adres biura PZSW:

aleja Wojska Polskiego 17/2
01-515 Warszawa
biuro@pzsw.org
Adres korespondencyjny:
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Licencje: licencje@pzsw.org

Kursy: kursy@pzsw.org

Zawody: zawody@pzsw.org

NIP 527-10-46-100 I  Regon 01 129 79 22
Numer konta:
City Bank nr 24 1030 0019 0109 8530 0038 8467

Numer telefonu:
22 215 89 93