Licencje

Licencje Trenerskie/Instruktorskie

Licencje trenerskie mogą posiadać osoby, które ukończyły minimum kurs instruktora wrotkarstwa oraz trenują zawodników w klubach zrzeszonych z PZSW.

PZSW współpracuje w pierwszej kolejności z klubami i stowarzyszeniami, które mają licencjonowanych trenerów. Licencje instruktorskie mogą posiadać wszystkie osoby które ukończyły kurs instruktora wrotkarstwa. 

Licencje Zawodnicze

Licencje zawodnicze obowiązują wszystkich zawodników – od najmłodszych po mastersów. Wysokość opłaty jest zróżnicowana w zależności od wieku, ale z całą pewnością nie jest dla nikogo przeszkodą (od 5 do 30zł).

Licencje Klubowe

Kluby posiadające licencje są członkami PZSW i to one decydują o najważniejszych jego działaniach. Dodatkowo tylko kluby posiadające licencję mogę np. zgłaszać zawodników do ligi hokeja.

Licencje Sędziowskie

Wszyscy, którzy sędziują zawody organizowane bądź współorganizowane przez PZSW muszą posiadać licencje. Licencje mogą posiadać osoby, które ukończyły kurs sędziowski.

Pobierz wniosek na licencję

2020

ROK

Liczba zrzeszonych klubów

LICZBA ZRZESZONYCH ZAWODNIKÓW

2019

ROK

Liczba zrzeszonych klubów

LICZBA ZRZESZONYCH ZAWODNIKÓW

2018

ROK

Liczba zrzeszonych klubów

LICZBA ZRZESZONYCH ZAWODNIKÓW