PZSW

Informacje o Polskim Związku Sportów Wrotkarskich.

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

PZSW zgodnie ze swym statutem rozwija i popularyzuje wszystkie cieszące się na świecie popularnością specjalności wrotkarskie (potoczna nazywa sporty na rolkach) oraz jazdę na deskorolce i hulajnodze. Polski Związek Sportów Wrotkarskich dąży do zorganizowania wrotkarstwa wyczynowego, opartego na jak największej liczbie klubów zrzeszonych przy PZSW i będzie wspierał inicjatywy popularyzowania wrotkarstwa masowego, rekreacyjnego. PZSW odpowiada za tworzenie kadr instruktorskich i trenerskich oraz kształcenie sędziów wyspecjalizowanych w poszczególnych dyscyplinach wrotkarskich.

Polski Związek Sportów Wrotkarskich wspiera i sam prowadzi inicjatywy mające na celu poprawę jakości zaopatrzenia w sprzęt wrotkarski wyczynowy i amatorski oraz budowę obiektów do uprawiania sportów wrotkarskich. PZSW reprezentuje polskie środowisko wrotkarskie za granicą będąc afiliowanym przy federacji europejskiej (WORLD SKATE EUROPE) i światowej (WORLD SKATE)