PZSW

Informacje o Polskim Związku Sportów Wrotkarskich.

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

PZSW zgodnie ze swym statutem rozwija i popularyzuje wszystkie cieszące się na świecie popularnością specjalności wrotkarskie (potoczna nazywa sporty na rolkach) oraz jazdę na deskorolce. Polski Związek Sportów Wrotkarskich dąży do zorganizowania wrotkarstwa wyczynowego, opartego na jak największej liczbie klubów zrzeszonych przy PZSW i będzie wspierał inicjatywy popularyzowania wrotkarstwa masowego, rekreacyjnego. PZSW odpowiada za tworzenie kadr instruktorskich i trenerskich oraz kształcenie sędziów wyspecjalizowanych w poszczególnych dyscyplinach wrotkarskich.

Polski Związek Sportów Wrotkarskich wspiera i sam prowadzi inicjatywy mające na celu poprawę jakości zaopatrzenia w sprzęt wrotkarski wyczynowy i amatorski oraz budowę obiektów do uprawiania sportów wrotkarskich. PZSW reprezentuje polskie środowisko wrotkarskie za granicą będąc afiliowanym przy federacji europejskiej (WORLD SKATE EUROPE) i światowej (WORLD SKATE)