RODO

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich  z siedzibą w Warszawie (administrator danych, dalej jako: PZSW), w celach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Związku, w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru m.in. klubów sportowych, szkółek, stowarzyszeń i innych podmiotów współpracujących w zakresie dyscyplin sportowych reprezentowanych przez PZSW oraz instruktorów posiadających licencje PZSW, a także wyrażam zgodę na przesyłania treści marketingowych i informacyjnych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych wynika z podstawowego celu działalności PZSW jakim jest zorganizowanie wrotkarstwa, opartego na jak największej liczbie klubów zrzeszonych przy PZSW. PZSW odpowiada za tworzenie kadr instruktorskich i trenerskich oraz kształcenie sędziów wyspecjalizowanych w poszczególnych dyscyplinach wrotkarskich.

Polski Związek Sportów Wrotkarskich będzie przetwarzał dane osobowe do czasu ustania współpracy z PZSW lub cofnięcia zgody.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@pzsw.org.

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.